تهران تا سئول
از تهران تا سئول راهی نیست اگر راه را بلد باشی!

ترجمه آهنگ hell in heaven از گروه twice

0 102

در این پست از وبسایت تهران تا سئول با متن و ترجمه آهنگ hell in heaven از گروه TWICE همراهتان هستیم.

توایس

گروه:트와이스،twice

آلبوم: eyes wide open

نام آهنگ: hell in heaven

تاریخ انتشار: ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

 

네 눈은 가시 박힌 Diamond 같애
천사와 악마가 왔다 갔다 해
천국과 지옥은 생각보다
멀지 않네
چشمانت مثل الماسیه که خار داره
فرشتگان و شیاطین میان و می رن
بهشت و جهنم بهتر از چیزیه که تصور میکردم
نه چندان دور
☆☆☆
가지려면 하나를 달래
원하면 기회를 준대
어쩌겠어 내가 못 잃을 걸
I know and you know
اگر میخوایش برات درخواستش میکنن
اکر میخوایش یک شانس بهت میدن
چیکار کنم نمیتونم از دستش بدم
من می دونم توهم میدونی
☆☆☆
저 태양이 멈추고
Can’t wait, I can’t wait
온 세상이 불을 끄면
خورشید می ایسته و
نمی تونم صبر کنم، نمی تونم صبر کنم
وقتی که دنیا، نورهارو خاموش میکنه
☆☆☆

Oh-oh-oh-oh-oh-oh
시작되는
Deal with the devil
아이야이야 아
اوه-او-او-او-او-اوه
شروع میشه
با شیطان کنار بیا
هی هی آه
☆☆☆
Take me to your paradise
천국 문이 닫힌다
별이 쏟아지는 밤
Kiss me in the blue moonlight
من رو به بهشت ​​خودت ببر
در بهشت ​​بسته میشه
شب پر ستاره
من رو زیر نور آبی مهتاب ببوس
☆☆☆
빨리 꺼내줘
나를 데려가줘
My hope in hell
Take me to your paradise
زود باش من رو ببر بیرون
من رو ببر
امید من توی جهنمه
من رو به بهشت ​​خودت ببر
☆☆☆
한 번만 Mmm
한 번 더 Mmm
마지막 Mmm
자꾸 너를 원해
فقط یک بار Mmm
یک بار دیگه
آخرین بار
من به خواستنت ادامه میدم
☆☆☆
보기만 해도
닿기만 해도
천국 지옥 아니 그 어디쯤
فقط با نگاه کردن
فقط با لمس کردن
من توی بهشتم ،جهنم، نه یک جایی بین این دو
☆☆☆
널 뜨겁게 원하고
Can’t wait, I can’t wait
더 간절히 원할수록
من تو رو گرم می خوام
نمی تونم صبر کنم، نمی تونم صبر کنم
در حالی که تورو بیشتر میخوام
☆☆☆
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
불리해지는
Deal with the devil
아이야이야 아
اوه-او-او-او-او-اوه
محروم بودن
با شیطان کنار بیا
هی هی آه
☆☆☆
Take me to your paradise
천국 문이 닫힌다
별이 쏟아지는 밤
Kiss me in the blue moonlight
من رو به بهشت ​​خودت ببر
در بهشت ​​بسته میشه
شب پر ستاره
من رو زیر نور آبی مهتاب ببوس
☆☆☆
빨리 꺼내줘
나를 데려가줘
My hope in hell
Take me to your paradise
زود باش من رو ببر بیرون
من رو ببر
امید من توی جهنمه
من رو به بهشت ​​خودت ببر
☆☆☆
천국 문을 열어줘 Let me
구름 위를 걸어줘 Can we
너에게 갇힌 날
구해줘 Hold me tight
در بهشت ​​را باز کن اجازه بده
روی ابرها راه بریم، آیا می تونیم؟
روزی که گرفتارت شدم
نجاتم بده، محکم بغلم کن
☆☆☆
점점 빠르게 무너져 가
더더 까맣게 물들어 가 Ooh
Hell in heaven
Oh oh oh oh oh
سریعتر از هم می پاشم
دارم تاریک تر میشم آه
جهنم توی بهشت
اوه اوه اوه اوه
☆☆☆
Take me to your paradise
천국 문이 닫힌다
별이 쏟아지는 밤
Kiss me in the blue moonlight
من رو به بهشت ​​خودت ببر
در بهشت ​​بسته میشه
شب پر ستاره
من رو زیر نور آبی مهتاب ببوس
☆☆☆
빨리 꺼내줘
나를 데려가줘
My hope in hell
Take me to your paradise
زود باش من رو ببر بیرون
من رو ببر
امید من توی جهنمه
من رو به بهشت ​​خودت ببر

 

تبلیغات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از نظر شما متشکریم!