تهران تا سئول
از تهران تا سئول راهی نیست اگر راه را بلد باشی!