تهران تا سئول
از تهران تا سئول راهی نیست اگر راه را بلد باشی!

معرفی گروه شصت ثانیه

این روزها،فرهنگ و موج کره ای بیش از پیش در کشور عزیزمان ایران حس میشود؛از علاقه جوانان کشورمان به شنیدن کیپاپ تا…