تهران تا سئول
از تهران تا سئول راهی نیست اگر راه را بلد باشی!

معرفی گروه اکسو

در طی سال هایی که کیپاپ به محبوبیتی جهانی دست یافته است،همواره گروه هایی بوده اند که در صدر جدول محبوب ترین…